Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Vælg side
More Info
Read More
HUSKUNSTNERORDNINGEN/ COMMUNITY DANCE PROJEKTER

HUSKUNSTNERORDNINGEN/ COMMUNITY DANCE PROJEKTER

Statens Kunstfond yder støtte til Huskunstnerforløb, som er baseret på et partnerskab mellem institution og kunstner og hvor institutionen er medfinansierende. Kunstfonden betaler 75% af kunstnerens løn og institutionen 25%. Et tilbud alle skoler og kultur institutioner kan gøre brug af.

Der gives ikke støtte til:

  • Enkeltstående foredrag, forestillinger, koncerter, udstillinger og værker.
  • Produktion, udsmykningsopgaver o. lign.
  • Semesteransatte gæstelærere.
  • Rene socialpædagogiske projekter, men alene huskunstnerforløb, der er tilrettelagt på

kunstens præmisser.

Har du en ide eller er du interresseret i at søge om et huskunstner projekt, kan du kontakte os eller læse her:

http://www.kulturstyrelsen.dk/tilskud-tilladelser/stamside/tilskud/huskunstnerordningen/

Community dance er projekter, er projekter hvor vi formidler danseaktiviteter til en bred målgruppe over, for eksempelvis børn og unge i skole- og fritidsregi, børnehavebørn, medarbejdere i virksomheder, seniorer og mange andre.

Eksemplet viser, hvordan mødet med dansen kan give den ikke-professionelle deltager ’aha’-oplevelser, give vedkommende lyst til at dykke endnu mere ned i dansens verden, og være starten på en fødekæde, som kunne ende med, at verden ser et nyt stort dansetalent.

Men det er ikke kun dét, den type projekter bidrager med. ’Community’-projekter er med til at formidle dans til rigtig mange mennesker, som scenedansen kan have svært ved at komme berøring med; projekterne er med til at give andre indgange til og vinkler på den conetemporary danse stil, I norden kaldet samtids dans og bidrager til at skaffe nye publikumsgrupper. Og – måske vigtigst af alt – er denne form for projekt med til at give rigtig mange mennesker en æstetisk og kunstnerisk kropslig oplevelse, som har potentiale til at være eksistentielt forandrende.